Friday, April 16

Тик - Так
Od
D A N A S
postoji pesma
|-) :P
|-( :@
8-|
- koja ima
početak bez ideje
i kraj bez početka
:0
;) :|
širina joj se otkriva
kao
:-D ... ¶ © ® ~ ^ # & # % 8-)
mogućnost
izbora
a u stvari :(

N E
P O S T O J I

deluje
„SAVREMENO“
u iskrama je
NAGOVEŠTAJA
k @ o z n @ k
iza kojeg je prostranstvo
:x ]:) :@
* ;-)
N E M O G U Ć AN E M U Š T A
|-(
traje u svojoj
opštoj nerečitosti
i ne napušta
današnje
PISKARANJE
... ¶ © ® ~ ^ # & # % :@
smisao se nazire između znakova
U ARHETIPU MATEMATIČKOG UMA
daleko
od melodije i sadržaja
U B R Z I N I
u zadihanoj kratkoći


(prva varijanta pesme je objavljena u Balkanskom književnom glasniku)
Остаје нам мирење са редукцијом која води општој апстракцији. Након употребе математичких симбола, који је следећи корак ка већој експресивности језика, као средства комуникације? Има ли оних који мисле да је књижевност само језички медиј? Не знам где ће се завршити трагање за есенцијом поетског израза. Универзум је препун звукова који траже израз у слутњи уметничког перформанса. Језик човеков подложан је модификацијама. Упити звук и пронаћи му ознаку. Стопити реч, тон и линију и боју у једно. Поједностављење води већем неразумевању. Шта су моји преци знали шта значе две тачке и отворена заграда? Шта ћу ја знати...Шта ја САДА знам?

No comments:

Post a Comment