27/05/2010

Instructions

Исти знаци, различита тумачења.
На крају, реч је ипак само одјек слике.
А слика у својој општости остаје неречита.
Јер различита тумачења пружају различите доживљаје.
Па је питање на које ћеш набасати.
И тако, слика без речи, ништа не вреди.
Или се губи у оном што може да буде, а можда и није.


No comments:

Post a Comment