Saturday, July 17

Једна зенитистичка песма

Љубомир Мицић:
„Филхармонија штампарских машина“
Свима који штампају ЗЕНИТ

I
Браћо понижених
Верни другови штампарских машина!
Око вас се врти коло мало и велико
Клижу тешки каишеви од коже.
Сече безброј оштрих ножева
                                                         По свету.
У ноћима играју жива црна слова:
Цицеро – боргис – гармонд и версали
У ноћима ваши пренапети нерви
                                                        Као оловом сливени
                                                        Слушају песме машина
Што певају братство козмичког ЗЕНИТА.

II
Машине машине
Ви радничке сестре гвоздене!
Кроз метална уста ваших цених језика
Путују идеје човечанства
Слуте духовне буне и песме новембар
                                                      Чезну за љубави
                                                      Љубав за човека.
Машине машине
Ви хладне матере црне
Ви колевке и млеко Новог Човека!
У вама се рађају витовита слова
                                                      И постају
                                                      Бунтовне речи
                                                     Фанатичка дела
                                                     Пророка-песника
                                                     Све                   све
                                                                  За
                                                         ! Ч о в е к а !
                                                                  За
                                                         ! Ч о в е к а !

III
Певају машине...
Певају у хору мајке наше црне:
                                                   Човек није роб
                                  Човек не сме убити
                                  Човек је брат
                                  Човек мора љубити...

IV
И док свира ноћна филхармонија штампарских машина,
Над главама вашим цвили једна натегнута кожа
                                                 Мртве животиње
                                                 Тужну песму
                                                 Човеку-убици...

(Из књиге „Зенитизам“, Љубомир Мицић, Дом, Ниш, 1991.)

No comments:

Post a Comment