Thursday, December 30

Proglas

Ideja da čovek nailazi na poeziju ma gde da krene, čini je vitalističkom. Šetajući ulicama, zapažamo fraze i rečenice koje odjekuju u mozgovima jer smo ih hiljadu puta čuli: na radiju, TV-u, u prolazu. Vizuelne predstave sa bilborda, svetlećih reklama, ili plakata u izlozima, puštaju korene u podsvesti i čine nas, hteli - ne hteli, izmanipulisanim.

Stihove mnogi pišu, niko ih ne čita. Oni od kojih se očekuje da prožive pesmu, skrajnuti su usred elitističkog pristupa nečemu što je odlika ljudskosti. Približavajući poeziju samo "odabranima", pesnici je udaljavaju od čoveka koji je zauzet svojim egzistencijalnim problemima, razmišljajući kako da dočeka sledeći mesec.

Thursday, December 23

Дис у музици?

Поезија. Мелодија. Музика.
Слој звучања је један од основних разлика између поетског и прозног приступа стварању. Док читамо стихове, прија постојање значајне звуковне стране која се јавља у слуху. Ритам песме пулсира бићем читаоца ако је песма добра. И још дуго остаје сећање на природу речи и њихов темпо смењивања у стиху. На фигуре дикције и раније сам се освртала у неким текстовима.

С друге стране постоји музика. Природна и лака, као супротност речи.

Онда се деси да некоме падне на памет да споји поезију и музику.
Па имамо поезију у музици. Подсетићу на већ споменуте Тишму и Рундека (неко би рекао и М. Младеновић, Штулић, Кебра, Н. Врањковић итд.).
Е, а постоје и они који поезију желе да преточе у чисту мелодију или да направе спој који, руку на срце, често не иде у прилог музичарима, а постојеће стихове само наружи.

Док сам припремала постове о Дису и његовим песмама, наилазила сам и на овакве примере интерпретација песама. Дакле, неки људи који се баве музиком, потрудили су се да пронађу њима адекватан облик неке од Дисових песама, да дају сопствени израз ономе што већ функционише као засебно биће.
О важности или успешности таквог подухвата, можете сами већ створити свој суд. Мој утисак је да оваквим поступком музика губи од стихова. Ако је нешто писано као поезија, чини се, да тако треба и да остане. Такође, текстови писани паралелно са музиком добри су зато што делују у садејству са музичком подлогом - могу и одвојено, али је лепше заједно.

Saturday, December 11

Нирвана

Владислав Петковић Дис: Нирвана

Ноћас су ме походили мртви,
Нова гробља и векови стари,
Прилазили к мени као жртви,
Као боји пролазности ствари.

Ноћас су ме походила мора,
Сва усахла, без вала и пене,
Мртав ветар дувао је с гора,
Трудио се свемир да покрене.

Ноћас ме је походила срећа
Мртвих душа, и сан мртве руже,
Ноћас била сва мртва пролећа,
И мириси мртви свуда круже.

Ноћас љубав долазила к мени,
Мртва љубав из свију времена,
Заљубљени, смрћу загрљени
Под пољупцем мртвих успомена.

И све што је постајало икад
Своју сенку све што имађаше,
Све што више јавити се никад,
Никад неће – к мени дохођаше.

То су били умрли облаци,
Мртво време с историјом дана,
Ту су били погинули зраци,
Сву селену притисну нирвана.

И нирвана имала је тада
Поглед који нема људско око,
Без облака, без среће, без јада,
Поглед мртав и празан дубоко.

И тај поглед, к`о кам да је неки,
Падао је на мене и снове,
На будућност, на простор далеки,
На идеје, и све мисли нове.

Ноћас су ме походили мртви,
Нова гробља и векови стари,
Прилазили к мени као жртви,
Као боји пролазности ствари.

„Тамница“ означава степен преласка не-бића у биће. Поетичку егзистенцију оличену у љубави, налазимо у песми „Можда спава“. Трећи степен представљен је у песми „Нирвана“, у којој долази до напуштања мотива мртве драге и преласка у потпуну резигнацију и ништавило.

Friday, December 3

Интеракција

Иако је претходни пост у основи био посвећен појму хипертекста и његовог деловања на свест човека пред монитором, као и његове евентуалне употребе у књижевном делу, коментари иза њега су се више односили на једну другу, сродну карактеристику својствену било ком виду интернет издаваштва – интерактивност.

интеракција, -е, ж. 1. међусобни утицај, узајамно деловање (природних појава, предмета, људи, друштвених група итд.). 2. физ. Дејство двају или више система једног на други, узајамно дејство двају појава или двају тела.
интерактиван, -вна, -вно 1. који се односи на интеракцију, међусобни утицај. 2. (о рачунарима, електронским медијима и сл.) који делују у два правца, који омогућава међусобну размену. Интерактивна настава која обезбеђује активан однос свих учесника.
(Иван Клајн, Милан Шипка: Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2007.)

Имајући у виду претходна објашњења, али и спознаја какву већина нас има, интерактивност подразумева двосмерну комуникацију. Њоме порука коју шаље писац наилази на одговор читаоца. Књиге из едиције која се спомињала у коментарима на претходни пост захтевају од читаоца ангажовање, изналажење одговора, како би се фабула развијала.