Saturday, January 15

Поезија за двогодишњаке

Напомена: није за старије (осим за маме, тате, бабе, деде, тетке, стричеве и остале припаднике одрасле популације који воле децу)!

* * *

Таши таши танана
и свилена марама
у марами шећера 
да нам беба вечера.

(Уместо беба изговарамо име детета коме се пева.)
Преко ових стихова се већина најмлађих први пут сусретне са поезијом. Не знам колико је стара ова усмена варијанта , али неке сличне њој сигурно постоје и у усменој лирици (ташунаљке). Ако, не, онда је дефинитивно Змај поставио основу за ове стихове, којих иначе нема у његовој песми "Таши-таши".
На крају долази и чувено "Растееег!" - то да дете порасте.

Thursday, January 13

Виртуелна књижевност

О неким особинама текстова насталих на Мрежи, већ сам писала. При томе, мислим на дела која својом структуром или начином настајања припадају више или мање књижевности. Било је речи о: хипертексту, интерактивности, судбини књиге, књижевности на блогу, или романима насталим у онлајн окружењу. Ипак, многа питања остају отворена.

Да ли је неко дело књижевност или није, тј. да ли је песништво, по Аристотеловој Поетици, првенствено одлучује заступљеност мимезиса (појам који се кроз историју естетике и уметности различито тумачио, али у суштини, најлакше се може дефинисати као подражавање или однос уметничког дела према стварности). Исто тако, књижевност претпоставља извесну сликовитост, уметничку фикцију, рад уобразиље. Књижевност је и естетички вид језичке творевине, код којег је поучна сврха у сенци композиције и лепог стила (А. Г. Матош). А тај естетички вид, тј. циљ књижевности може бити уобличен на разне начине, кроз различите облике медија доступних човеку у одређеном историјском раздобљу.

Saturday, January 1

Срећна свима


У себи видети друге -
У другима препознати себе.
Осмех.
Љубав.
Радост.