Friday, April 1

Кеј

Постоји мали град. И поред њега протиче река. И крај реке се налазе клупе. И на клупама су деца. А деца расту. Па почну да пишу или сликају. Или науче акорде. Упознају се са оним речима које се чине великим и важним. Мисле да су на правом путу. И верују у оно што раде.

Тих пролећа им се слобода увлачи у ноздрве и косу.