Thursday, May 10

Balkan Spirit

Balkan: reč koja spaja. Balkan: šuma, planina, voda. Promena. I ona strašna reč kojom se opisuje igra moći. Iznad svega: jedinstvo duha, kulture i tradicije.


Hermann Vaske je autor projekta Balkan Spirit čiji će konačni rezultat biti dokumentarni film pod istoimenim naslovom čija se premijera planira do kraja 2012. na francusko-nemačkoj TV mreži Arte. Filmom autor želi da prikaže onu drugu stranu Balkana, koja je verovatno manje poznata svetskoj javnosti. Kroz razgovore sa poznatim savremenicima iz oblasti filma, umetnosti, filozofije, kao i fokusirajući se na mlade ljude širom regiona, Vaske će prikazati kreativni potencijal naroda koji žive na prostoru Balkana.

Sunday, May 6

Stevan Raičković: Balada o predvečerju

Pošli ste izvan grada u predvečerje da umirite
oči
I ostali ste sasvim sami.
Niste ni znali kako tišina voli nepoznate da
rani iz nevidljive puške
I dugo ste uzalud naprezali oči
Da protumačite arhitekturu ptica koje su letele.
Predugo ste uzalud bili svijeni prema zemlji
Kao polomljen luk:
Hteli ste naivno da uhvatite baš onu kap
vremena
Kad se nedirnuta travka popela u vis za novi
milimetar.
Pošli ste u predvečerje:
Niste ni znali
Da vas ramena bole od nevidljivih krovova
Da su vam ruke teške od ne sasvim prirodnih
ljubavi
Pomislili ste da vam se u sluhu nešto događa
A zaboravili ste da ste za sobom povukli zidove
jedne jako navikle ulice.
Pošli ste u predvečerje:
Išli ste polako
I tek ste odjedanput shvatili da to nije vaš
korak iako su noge sasvim vaše.
Išli ste polako:
Samo sad još laganije
Skoro kao da ne idete.
Stali ste
A učinilo vam se kao da i dalje idete korakom
koji nije vaš korak.
Pošli ste izvan grada u predvečerje da umirite oči
I sada ležite u travi
Iako znate da ste hteli samo da sednete.
Pored vašeg uha
Jedna travka je prilično šumno porasla za
milimetar
- Vi ništa niste čuli.
U vazduhu su dve ptice obeležile krilima
skromnu umetnost
- Vi ništa niste videli.
Pošli ste u predvečerje
I sada iz trave krišom otvarate oči
I čini vam se da vas još uvek neko nišani iz
nevidljive puške.