Thursday, August 29

Konstanca: jedna crn-O-morska šetnja

Najbolja su neplanirana putovanja...

... Put kroz Rumuniju. Ostaje slika brežuljkastih predela, kukuruza i suncokreta koji se smenjuju duž glavne magistrale, sela neobične arhitekture, par napuštenih aviona i nekoliko drumskih kafana. I tako sve dok se ne izađe na autoput, pa onda do Bukurešta i posle do Crnog mora.

Konstanca (Constanţa) - priča o istorijskim periodima koji se jedan za drugim menjaju - svako vuče na svoju stranu, svakome svet počinje upravo od njega, zanemaruje ono što je bilo, pa se posle, možda, pokaje, ali bude kasno. A grad sve pamti.

Otprilike u VI veku pre nove ere, ovaj grad na obali Crnog mora osnovali su Grci kao svoju koloniju. Tadašnji naziv grada je bio Tomis (ili Tomi).

Krimokratija


"Ja imam svoj, interni naziv za društvo u kome živim - krimokratija. U tom okruženju, pojmovi kao što su poštenje, rad i solidarnost sasvim su iskorenjeni. Oni u ovoj zemlji više ne znače ništa. S druge strane, krađa, podmićivanje ili laž ne smatraju se velikim prekršajima. Te stvari postale su skoro legitimne."

- Goran Marković -
(NIN, br. 3240, 31. I 2013)